• Каријера

Priča

Sistem za podršku sa brzim odgovorom zasnovan na transparentnosti

Otkrijte kako su naše kolege u Srbiji uspele da uspostave sistem podrške koji omogućava transfer u roku od 4-8 sati.

"Sve je u tome kako komuniciramo jedni sa drugima."

#SRBIJA #LJUDSKI RESURSI #USMERENJE KA REZULTATIMA

Između ostalog, u kompaniji LEONI ovde u Srbiji smatram i neverovatnim i impresivnim to što između naših lokacija postoji jedinstveni sistem za podršku sa brzim odzivom. Ideja sama po sebi nije nova, ali mi se dopada činjenica da smo je podesili u meri koja nam omogućava da po potrebi okupimo timove u roku od nekoliko sati.

Po mom mišljenju, naša sposobnost da mobilišemo ljude sa jedne lokacije na drugu u roku od 4 do 8 sati predstavlja primer iz realnih uslova za sledeće:

Prvo, time se pokazuje koliko dobro naše odeljenje radi zajedno – rukovođenje, logistika i komunikacija su u potpunosti sinhronizovane za to i u ovom trenutku više od 130 članova našeg osoblja učestvuje u ovoj razmeni podrške.

Drugo, ovo je izraz naše kulture: uspeh ovih kretanja u velikoj meri zavisi od toga koliko empatično i transparentno komuniciramo sa svojim timovima. Obezbeđujemo da svako dobije informacije koje su mu potrebne i onda kada su mu potrebne, da razume činjenice i bude upoznat sa ciljevima zbog kojih se ovi pomaci vrše.