• Каријера

Priča

Kultura u čijem su središtu briga i inkluzija

Marina je jedna od 280+ zaposlenih sa invaliditetom u kompaniji LEONI na 4 lokacije u Srbiji – otkrijte kako je došla u kompaniju LEONI.

"Najviše cenim našu kolegijalnost"

#SRBIJA #POSLOVANJE #BRIGA

Marina je jedna od 280 osoba sa invaliditetom koje su zaposlene u kompaniji LEONI Srbija na sve četiri lokacije. U video-snimku ona opisuje kako je počela da radi u kompaniji LEONI i šta joj se najviše dopada u radnoj kulturi.