Saopštenje za medije povodom uslova rada u kompaniji LEONI

Kraljevo, 10.3.2023

Povodom učestalih, a pre svega netačnih, navoda određenih medija koji se tiču uslova rada u fabrici LEONI u Kraljevu, smatramo svojom dužnošću da javnost bliže upoznamo sa realnim radnim okruženjem naših zaposlenih.

Kompanija LEONI je trenutno najveći industrijski poslodavac u zemlji, sa ukupnim brojem zaposlenih oko 14.000, koliko je i sigurnih, stabilnih radnih mesta obezbeđeno građanima Republike Srbije. Isto toliko pojedinaca ili porodica deo ili celokupni mesečni prihod ostvaruje radom u našoj kompaniji. Kako LEONI pripada grani auto industrije, radno intenzivne i veoma dinamične, shodno tome se i planiranje i dinamika proizvodnje zasniva na organizaciji koja prati proizvodnju našeg kupca. Kao što je opšte poznato, celokupna automobilska industrija je bila i još uvek se suočava sa velikom dinamikom u pogledu količina proizvodnje nakon pandemije korona virusa, krize poluprovodnika i drugih nedostataka materijala. Uprkos ovim okolnostima koje izazivaju nestabilan obim proizvodnje, planiranje smena i radnih sati u LEONI-u se odvija uvažavajući pravo na odmor definisano i u skladu sa Zakonom o radu Republike Srbije.

Kako su naši zaposleni naš najvredniji resurs, od osnivanja naše kompanije u Srbiji, poslujemo u skladu sa najvišim standardima i unapređujemo uslove rada. Tako, ergonomski prilagođena radna mesta, čisto i moderno radno okruženje odlikuju sve naše jedinice. U prilog tome govori činjenica da sve naše fabrike poseduju radna mesta koja su prilagođena osobama sa određenom vrstom invaliditeta, pa tako trenutno upošljavamo 255 osoba sa invaliditetom. Kao poslodavac koji ni po jednoj osnovi ne diskriminiše kandidate pri zapošljavanju, u našoj kompaniji zaposlenje mogu pronaći svi, bez obzira na godine starosti ili nivo obrazovanja. Celokupnu obuku za rad pružamo u sklopu našeg trening centra, a našim zaposlenima se, kroz interne i eksterne obuke, omogućava dalji profesionalni razvoj i, na taj način, ulažemo i razvijamo naše lidere.

U cilju kvalitetno provedene pauze na radu, našim zaposlenima su omogućene dve moderne kantine u sklopu same fabrike u Kraljevu, i kuvani obrok po pristupačnoj ceni. Kao jedan od istaknutijih benefita, našim zaposlenima obezbeđujemo i prevoz od mesta prebivališta do same fabrike, što je posebna vrsta pogodnosti za osobe koje na posao dolaze iz udaljenih regija.

Kada govorimo o zdravstvenoj zaštiti naših radnika, ambulante koje smo izgradili u sklopu naših proizvodnih jedinica imaju za cilj poboljšanje zdravstvene zaštite zaposlenih, laku dostupnost i usmerenost ka zdravstvenoj prevenciji. Konkretno u Kraljevu, reč je o ambulanti u zdravstvenom sistemu Ministarstva zdravlja i Doma Zdravlja Kraljevo. Bitno je znati i da ambulanta čije smo opremanje i rad finansirali, je dostupna i otvorena za sve građane Kraljeva, a u cilju javnog dobra i zdravlja svih sugrađana. Našim zaposlenima je ova usluga na raspolaganju na dobrovoljnoj bazi, a u cilju bržeg i lakšeg pružanja zdravstvene pomoći, i nije preduslov za dalje obraćanje izabranom lekaru.

Napominjemo da, kao odgovoran poslodavac, među prvim privatnim kompanijama smo u vreme pandemije Covid-19 omogućili vakcinaciju protiv ove bolesti za sve naše zaposlene koji su želeli da se vakcinišu. Pored ovoga, u ambulantama koje posluju u okviru naših fabrika smo omogućili i vakcinaciju protiv sezonskog gripa, i mnogobrojne preventivne preglede, a u cilju očuvanja zdravlja naših zaposlenih.

Takođe, sa ponosom ističemo da, tokom veoma izazovnog perioda pandemije Covid-19, kada se ceo svet susreo sa gašenjem radnih mesta, smanjenjem prihoda i neizvesnom budućnošću, u našoj kompaniji nije došlo do okončanja nijednog ugovora o radu, čak ni onih koji su isticali u tom periodu. Štaviše, regioni u kojima poslujemo beleže stopu nezaposlenosti nižu od 10%, konkretno u Kraljevu, ispod 7%.

Osim direktnog ekonomskog doprinosa, kroz program društvene odgovornosti i održivosti, naša kompanija kroz mnogobrojne projekte i akcije podržava mlade i one kojima je pomoć neophodna, obezbeđuje bolje uslove za život, i čistiju, zdraviju sredinu u kojoj naši zaposleni žive i rade (sadnja drveća u urbanim sredinama, sakupljanje otpada sa zelenih površina i sl.).

Pored toga, spremni smo da ozbiljno shvatimo komentare naših zaposlenih kako bismo dodatno poboljšali naš učinak kao pouzdanog poslodavca.

U vezi sa navodima pojedinih medija vezanih za nesrećni slučaj naše pokojne koleginice, Danke Rankovic, apelujemo na tačno informisanje i saopštenje GS Nezavisnost -  https://nezavisnost.org/apel-nezavisnosti-da-se-ne-spekulise-o-smrti-radnice-kompanije-leoni/

Kontakt