Klaus Rinerberger na čelu LEONI AG kao izvršni direktor

Novi izvršni direktor namerava da iskoristi megatrendove u automobilskoj industriji

Nirnberg, 14. jul 2023. godine – Klaus Rinerberger (Klaus Rinnerberger) preuzeo je danas dužnost izvršnog direktora (Chief Executive Officer - CEO) kompanije LEONI AG.

„Automobilska industrija je moj dom i drago mi je što preuzimam odgovornost kao izvršni direktor u LEONI-ju, posebno sada“, rekao je Rinerberger. „Finansijski oporavak je u završnoj fazi, što je čin oslobađanja za kompaniju. Transformacija u sektoru ka alternativnim pogonskim sistemima, povezivanju i autonomnoj vožnji je za nas više prilika nego rizik.“ On je dodao da je finansijska kriza nedavno bacila prilično široku senku na LEONI AG. „Sada je reč o tome da ponovo damo veći podsticaj preduzetničkom razmišljanju u svim oblastima, da svakodnevne operacije budu centralna tačka i da budemo privlačan poslodavac. Ja se zalažem za to.“

Rinerberger ima dugogodišnje iskustvo upravljanja u sektoru snabdevanja automobilima, kombinovano sa opsežnom ekspertizom u restrukturiranju. Na primer, on je 59-godišnjak koji se tokom vremena profesionalno oblikovao na izvršnim funkcijama (finansijski direktor, glavni direktor i izvršni direktor) - rast Magna Grupe (Magna Group) i, jedan za drugim, uspešno reorganizovao dobavljače automobila Politek AG (Politec AG) i Peguform (sada SMP - Samvardhana Motherson Peguform). Rinerberger je član Izvršnog odbora Pirer Industr AG (Pierer Industrie AG) od 2010. godine.

Rinerberger, rođen u Austriji, odrekao se svog mandata u Nadzornom odboru LEONI AG, koji je držao od maja 2021. godine i gde je bio predsedavajući od maja 2022. godine, pa do preuzimanja uloge izvršnog direktora. Nova predsednica Nadzornog odbora biće dr Ula Rajš (Ulla Reisch), koja je članica Nadzornog odbora od maja 2022. godine. Dr Rajš, koja je doktorirala pravo, ima veliko iskustvo u restrukturiranju i aktivna je članica odbora u Nadzornoj agenciji (Supervisory Boardmember). Takođe ima veliko iskustvo u transakcijama spajanja i akvizacije ( M&A - Mergers and acquisitions).

Kako je objavljeno, Nadzorni odbor LEONI AG je već 3. aprila 2023. godine odlučio da imenuje Rinerbergera za budućeg generalnog direktora. Time je nasledio Alda Kampera koji je napustio kompaniju krajem marta. Tokom prelazne faze, glavni direktor za restrukturiranje (Chief Restructuring Officer - CRO) Hans-Joakim Cims (Hans-Joachim Ziems) preuzeo je ulogu portparola Izvršnog odbora. Kao što je planirano, Cims je ponovo napustio kompaniju krajem juna, nakon što je uspešno pokrenuo finansijski oporavak kompanije LEONI AG.

Jezici
Kontakt