LEONI u Srbiji

Leoni Srbija brine i ulaže u mlade, jer verujemo da su obrazovani i kvalifikovani ljudski resursi najveći kvalitet koji jedna kompanija može da ima. U tom cilju, u saradnji sa resornim fakultetima  sprovodimo nekoliko programa koji su namenjeni studentima kako bi se podstaklo njihovo zapošljavanje nakon završetka studija i kako bi se podigao nivo njihove zapošljivosti na tržištu uopšte. 

Ovo su neki od naših programa za mlade i njihovi dosadašnji rezultati:

  • Više od 100 studenata je prošlo stručnu praksu u našoj kompaniji nakon koje su mnogi dobili posao i postali deo našeg tima.
  • Uspostavili smo saradnju sa Mašinskim fakultetom, Elektronskim fakultetom i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Nišu i sa Fakultetom za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu u cilju unapređenja nastave, podsticanja zapošljavanja visokokvalifikovanih kadrova i podizanja nivoa njihove zapošljivosti.
  • Leoni Srbija organizuje Dane otvorenih vrata za studente svih fakulteta u regionu u kojem poslujemo u okviru kojih su predviđene posete i obilasci naših fabrika. Tom prilikom studenti imaju mogućnost da vide šta proizvodimo, kako izgleda proizvodni proces ali i da razgovaraju sa predstavnicima kompanije o mogućnostima za razvoj karijere u našoj kompaniji.
  • Podržali smo nekoliko velikih takmičenja u rešavanju studija slučaja u organizaciji studentskih udruženja na kojima smo studentima zadali konkretne, specifične zadatke čija rešenja bi trebalo da donesu unapređenje u našem proizvodnom procesu.
  • Predstavnici naše kompanije – eksperti u različitim oblastima gostovali su kao predavači na fakultetima sa kojima sarađuju.
  • Leoni Srbija je do sada obezbedila stipendije za 23 najboljih studenata završne, četvrte godine i Master studija Mašinskog, Elektronskog i Ekonomskog fakulteta u Nišu i Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu.
Podeli
Jezici
Kontakt